Senioruniversitetet Kvinnherad (28)

 

onsdag, 26 august 2015 19:56

Tur til Fjelberg Prestegard

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Tur med historisk sus

19 personar hadde meldt seg på Kvinnherad Senioruniversitet sin sommartur til Fjelberg Prestegard, tysdag 25. august. Diverre var det berre 16 av dei som møtte opp då snøggbåten gjekk frå Sunde. Dei som kom, fekk til gjengjeld ein innhaldsrik og lærerik dag.

Leiar for stiftinga Fjelberg Prestegard, Truls Grung, tok reisefølgjet med på ei omvising i bispestova frå ca 1730 og prestegarden frå 1818. Grunna eit tilstundande gravferd, måtte reisefølgjet nøya seg med å beundra kyrkja (1722) frå døropninga.

Grung har vore, og er, primus motor for restaurering og vedlikehald av heile anlegget. Han fortalde engasjert om kva som er gjort opp gjennom åra, kva mål ein har for den vidare drifta, korleis anlegget blir brukt og av kven.

I tillegg baud han på anekdotar om prestar og andre personar som har vore knytte til prestegarden. Før reisefølgjet la ut på den relativt omfattande heimreisa med snøggbåt gjennom store deler av sunnhordlandsbassenget, vart det servert suppe, kaffi og kake.

 

 

tirsdag, 02 juni 2015 08:41

Haustprogram

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Haustprogrammet

Styret i Senioruniversitetet i Kvinnherad takkar medlemer og støttespelarar for eit aktivt halvår. Sommaren er knapt komen andre plassar enn på kalendaren, men alt no kan vi lova medlemene eit spennande haustprogram.

Vi held på tradisjonane og inviterer medlemene på ein sommartur. I år går turen til Fjelberg Prestegard, tysdag 25. august. Det blir omvisning i kyrkja frå 1722, bispestova frå ca 1730 og i prestegarden frå 1818, der det òg blir servert betasuppe, kaffi og kaker.

Pris per person om lag 450 kroner, medrekna tur/retur Halsnøytunnelen og ferja frå Sydnes. Frist for påmelding: Laurdag 15. august. Vi tek atterhald om at mange nok melder seg på.

Påmelding til aasmund@kvinnheringen.no, evt telefon 950 33 776.

 

Slik ser haustprogrammet ut. Fleire detaljar vil koma i forkant av kvart einskild program.

 

25. august: Tur til Fjelberg Prestegard

 

17. september: Geosti v/Anders Lundberg

Lundberg er professor ved Institutt for geografi, med mellom anna kulturlandskap, historisk geografi, naturforvaltning, miljøplanlegging og miljøkonsekvensanalys som hovudfelt.

Møtestad: Rosendal.

 

15. oktober: Borgarløn v/Nana Kildal

Kildal er sosiolog med magistergrad frå Universitetet i Oslo. Ho er forskar ved Uni Research Rokkansenteret, og redaktør av tidsskrift for velferdsforskning, medborgarskap, migrasjon og helse ved det same senteret.

Møtestad: Husnes.

 

19. november: «Har pensjonistane det for godt?» v/Victor Norman

Norman er professor i økonomi ved Handelshøgskulen i Bergen. I tillegg til å førelesa for komande økonomar, er han ein mykje omtykt føredragshaldar. Han har òg ei fortid som statsråd.

Møtestad: Husnes.

 

10. desember: «Her, her i denne verdi» v/ Liv Marit Aksnes

Om diktaren og opplesaren Olav H. Hauge. Aksnes er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen i Bergen. Dei siste åra har ho arbeidd med eit forskingsprosjekt som handlar om «lyden i lyrikken» – og korleis musikken i språket påverkar opplevinga av eit dikt. Korleis framfører poetane sine eigne dikt?  Olav H. Hauge er ein av dei mest sentrale diktarane i dette prosjektet.

Førelesaren vil gje eit historisk riss av Olav H. Hauge som diktar, opplesar og offentleg person. Ho vil leggja vekt på det musikalske i lyrikken hans – og korleis denne musikken kjem til uttrykk når han sjølv les opp dikta sine. Gjennom lyd-og filmeksempel vil publikum få eit nært møte med den særeigne diktaren og opplesaren.

Møtestad: Rosendal.

 

                                      

søndag, 12 april 2015 11:22

Det internasjonale Kvinnherad

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Om lag 50 nasjonalitetar er representerte i Kvinnherad. Kva utfordringar og kva muligheter gir det oss?

Dette er temaet på det opne møtet som Senioruniversitetet i Kvinnherad inviterer til i konsertsalen i Kulturskulebygget på Husnes torsdag 16. april. Møtet er eit samarbeid med det kommunale «Bli Her»-prosjektet.

Seniorrådgjevar/jurist i Integrererings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI Vest), Jens Erik Romslo, held føredrag med den litt langdryge tittelen «Innvandrerbefolkningen i kongeriket Norge – et tilbakeblikk, refleksjoner og fremtidsscenarier».

I kortform vil Romslo mellom anna snakka om innvandrarbefolkninga nasjonalt, regionalt og lokalt. Kven er dei og kor kjem dei frå? Kven er dei største innvandrargruppene?

Vidare vil han sjå på Statistisk Sentralbyrå sine prognosar for korleis innvandringa vil sjå ut i 2060. Han vil òg snakka litt om økonomi og tilskotsordningar, og kva som er viktig for intergrering av nye flyktningar.

Romslo er utdanna jurist og arbeidde i fleire år som forbrukarjurist for Forbrukarombodet og Forbrukarrådet. Dei fem siste åra har han arbeidd som seniorrådgjevar i IMDI Vest.

I tillegg til Romslo, vil Elisabeth Croles presentera «Bli Her»-prosjektet, som vart starta opp i august 2014. Croles er prosjektleiar og vil fortelja litt om arbeidet med flyktningar og arbeidsinnvandrarar i Kvinnherad, og kva utfordringar dei har i det daglege.

Det vil òg bli visning av «Kamp for livet», filmen Rumisa Karimova og Adam Waiman laga om korleis det er å koma som flyktning til Noreg og Kvinnherad. Filmen vart laga som ein del av «Bli Her»-prosjektet.

I tillegg til enkel servering, er det ope for spørsmål og innlegg frå salen. Møtet er ope for alle interesserte.

Senioruniversitetet i Kvinnherad

 

 

 

Sist redigert søndag, 12 april 2015 11:29
lørdag, 14 mars 2015 08:52

Kjærlighet og samliv i moden alder

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

  Dette er tittelen på føredrag for Senioruniversitetet i Kvinnherad  torsdag den 19. mars  2015. Vi får besøk av Frode Thuen som er psykolog og professor ved Høgskulen i Bergen. Han er ein profilert og erfaren parterapeut, samlivsforskar og skribent som opptrer ofte i ulike media, mellom anna  gjennom si vekentlege spalte i Aftenposten. Han er også ein etterspurd kurs- og foredragsholdar.

 

Om sitt føredrag seier Frode Thuen: Det er den ungdommelege kjærligheten vi vanligvis møter i media og reklame, i filmer og skjønnlitteratur - det er den som former våre forestillinger og forventinger. Men hvordan er det i moden alder? Hva er utfordringene og mulighetene - enten vi har levet et langt liv sammen, eller vi er alene, eller vi er i et nyetablert forhold?

 

Frode Thuen er ikkje berre psykolog og professor, han har skrive fleire bøker og gjeve ut musikk-CD. Med andre ord er han ein allsidig kar og dyktig til å formidla sine tankar.

 

Kvifor emne ”Kjærleik og samliv i moden alder” kan du gjerne spørja? For det fyrste er kjærleik eit grunnleggjande element i det gode forholdet til kone, kjærest, barn og venner. For det andre lever vi lengre og er friskare enn før, samlivet varer difor lengre på godt og vondt. Og for det tredje medfører moden alder ofte tap av ektefelle ved død eller andre samlivsbrot, vi står att åleine kanskje med eit savn og eit ynskje om å starta på nytt.  Eit langt liv har gjeve oss erfaringar og vi har laga oss forventningar til korleis det gode samlivet skal vera. Det kan vera nyttig og inspirerande å få ta del i Frode Thuen sine tankar omkring dette.

 

Så vel møtt

 

Svein Ingvald Opdal

Sist redigert lørdag, 14 mars 2015 08:58
torsdag, 05 februar 2015 11:45

Vårprogrammet 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet har alt starta vårsesongen 2015 med møte i Rosendal den 15. januar der Olav Kobbeltveit fortalde om Jakob Sande sitt liv og dikting for godt over 100 tilhøyrarar. Same dagen vart og årsmøtet i Kvinnherad Senioruniversitet halde, sjå referat annan stad på sida.

Heile programmet for vårsesongen finn du ved å klikka på tittelen ovanfor.
Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300 (merk likevel at «Historisk seminar» den 13. februar startar kl. 1000 og sluttar kl. 1500).

Me ønskjer alle velkomne til arrangementa våre.

Sist redigert torsdag, 05 februar 2015 17:25
torsdag, 05 februar 2015 16:37

Styret 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert torsdag, 05 mars 2015 20:57
Wednesday the 2nd. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews