Senioruniversitetet Kvinnherad (15)

 

torsdag, 06 februar 2014 21:45

VÅRPROGRAMMET I KVINNHERAD SENIORUNIVERSITET

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert fredag, 07 februar 2014 23:04
mandag, 03 februar 2014 14:21

STYRET 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Det nye styret er konstituert slik:

Grethe Brundtland, leiar, Omvikdalsvegen 184, 5464 Dimmelsvik. Telefon: 995 37 790

Tørris Skaaluren, nestleiar, Postboks 186, 5486 Rosendal

Elsa Helland, skrivar, Bogsnesvegen 25A, 5460 Husnes

Betty Støve, styremedlem,, Neslia 63, 5470 Rosendal.

Anfinn Otterå, kasserar, Porsvikvegen 17, 5451 Valen.

Ansgar Bjelland, Solbakken 20, 5450 Sunde (varamedlem)

Anna Ingeborg Bjørnebøle, Myklebustvegen 90, 5464 Dimmelsvik (varamedlem)

Alice Tuften, Hatlestrandsvegen 852, 5635 Hatlestrand (varamedlem)

MEDLEMSKAP KR 300. MELD DEG INN VED Å BRUKA BANKGIRO NR 3460.13.31545. ADRESSER GIROEN TIL KVINNHERAD SENIORUNIVERSITET V/ANFINN OTTERÅ. MERK BLANKETTEN: MEDLEMSKAP 2014.

Sist redigert torsdag, 06 februar 2014 11:16
søndag, 12 januar 2014 19:46

VÅREN 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

Vårprogrammet i Kvinnherad senioruniversitet

Torsdag 23. januar

Husnes Kino

kl. 11

Filmen ”Min elskede”

Årsmøte

 

 

Fredag 14. februar

Kulturhuset Husnes

Kl. 10-15                          OBS! MERK DEG DAGEN OG KLOKKESLETTET!

Historieseminar knytt til grunnlovsjubileet

* Bergen Kystlag

* Frank Årebrot

* Tor Bringedal

I samarbeid med Kvinnherad kulturfestival. Sjå omtale lenger nede! Påmelding innan 10.02. til Kvinnherad bibliotek. Seminaravgift kr 250 inklusive lunsj

 

Torsdag 20. mars

Rosendal fjordhotel

Kl. 11

Kjartan Rødland:

”Då vestlendingen vart

landkrabbe”

 

 

Torsdag 24 april

Kvinnherad kyrkje

Kl. 11

Orgelkonsert.

Jørn Øyrehagen Sunde:

”Frå Gud og neste til stat og medborgar. Gudsforestillingar og grunnlova av 1814.

 

 

Maimøtet: Ikkje fastsett enno

 

 

 

OMTALE OG FLEIRE OPPLYSNINGAR OM PROGRAMMET: KLIKK HER!

Sist redigert tirsdag, 28 januar 2014 12:34
torsdag, 09 januar 2014 17:30

ÅRSMELDING 2013

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

 

ÅRSMELDING FOR 2013

 

TILLITSVALDE:

Styret: Grethe Brundtland (leiar), Tørris Skaaluren (nestleiar), Anfinn Otterå (kasserar), Reidar Kyrkjebø (skrivar), Betty Støve (styremedlem). Varamedlemmer: Elsa Helland, Ansgar Bjelland og Alice Tuften. På styremøta har varamedlemmene blitt innkalla, og dei har teke på seg sin del av arbeidet i styret.

Revisorar: Lars Sæmund Sjo og Roar Sæbø.

Valnemd:  Anny Nygård Mehl, Hermund Fenne og Rita Martens Meyer.

 

STYREMØTE

Det har vore 11 styremøte og bokført 83 saker. Møtestad: Rådhuset.

 

MEDLEMMER

90 medlemmer har betalt årspengar for 2013. Styret arbeider med å samla epostadresser frå flest mogeleg, og vi ønskjer etter kvart å informera ved bruk av epost. Nettsida for senioruniversiteta  i Hordaland har ein teig for kvart lokallag, så der legg vi inn aktuell informasjon. Sjå senioruniversitetet.no

 

MEDLEMSMØTE

Det har vore ti medlemsmøte i 2013.

Møta har vore kunngjorde med lysingar i lokalavisene, og med førehandsomtalar på nettstaden senioruniversitetet.no , i lokalavisene og i lokale nettaviser.

 

Oversyn:

 

16.1.   Oddgeir Bruaset:      Der ingen skulle tru…         Rosendal fjordhotel          120 gjester

30.1.   Inge Lønning:Om grunnlova i fortid,

                                               notid og framtid                    Kulturhuset Husnes              68 ”

27.2.   Mikal Heldal              Vi badar ikkje åleine 

                                               (om mikroorganismar

                                                i sjøen)                                 Rosendal fjordhotel              42 "

            Årsmøte etter foredraget til Heldal                                                           25 ”

21.3.   Erlend Waatevik       Det norske lakseeventyret Kvinnherad vg. skule            45 ”

24.4.   Jan Rabben              Høgt og lågt i Kvinnherad  Rosendal fjordhotel              90 ”

6.6.     Åshild Ulstrup            Heimlengt …                                   Husnestunet                          90 ”

19.9.   Ivar Baste                  Internasjonalt arbeid

                                               med naturmangfald            Rosendal fjordhotel              75 ”

24.10.Lars Børge Sæberg Krigen i Kvinnherad           Husnestunet                          52 ”

21.11.Sunnhordland            Den vanskelege

            museum                     historia                                  Valen sjukehus                     86 ”

5.12.   Julemøte; Jimmy

            Øvredal                      Barndommens jul               Rosendal fjordhotell         144 ”

 

På dei fleste møta har det vore enkel servering med kaffi, te og rundstykke. På julemøtet var det servert juletallerken.

 

Dette året har pressedekninga vore god. Både Kvinnheringen og Grenda har teke inn fyldige pressemeldingar om tilskipingane, og dei har skøytt til høvelege bilete. Ved nokre høve har vi og fått gode omtalar etter møta.

 

 

ANDRE TILTAK

Kvinnherad senioruniversitet skipa til medlemstur til Lyngheisenteret i Nordhordland den 22. mai med 32 deltakarar. Vellukka tur, men vi skulle gjerne hatt fleire med. På bakgrunn av det ønskjer ikkje styret å skipa til tur til våren, men vurderer ein medlemstur til hausten.

 

Mytologifestival på Hatlestranda 26.-28. juni. Kvinnherad senioruniversitet var invitert og stod som medarrangør. I praksis var vi fritekne særskilde plikter, men kunngjorde tilskipinga for medlemmene våre.

 

REPRESENTASJON

På fellesmøte for senioruniversiteta i Hordaland, Askøy 14. mars møtte Grethe Brundtland og Tørris Skaaluren.

Sunnhordland senioruniversitet (på Bømlo) feira tiårsjubileum den 16.4.  Der møtte Grethe Brundtland som representant frå Kvinnherad.

 

ØKONOMI

Vi viser til revidert rekneskap. Den økonomiske balansen ved tilskipingane har svinga ein god del, men vi held oss flytande.  Vi ser oss nøydde til å vera varsame med  større satsingar, og vi vurderer alternative møtestader til Rosendal fjordhotel, der det fell nokså dyrt å ha møte med servering.

   Vi har fått sponsordekning frå lokale bedrifter for ein del annonseutlegg, og vi retter stor takk til desse sponsorane som har hjelpt oss i år: Schat-Harding, Spar Rosendal, Alsaker Fjordbruk og Idrift.

                                                           ***

Kvinnherad, 08.01.13

 

Grethe Brundtland     Tørris Skaaluren       Betty Støve    Anfinn Otterå             Reidar Kyrkjebø

 

Elsa Helland              Ansgar Bjelland        Alice Tuften                                                             

 

           

Sist redigert torsdag, 23 januar 2014 13:48
Monday the 21st. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews