Senioruniversitetet Kvinnherad (21)

 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Torsdag 16.okt. blir det foredrag i Høylandsbygd bedehus. Johs. G. Eide skal halde ljosbiletefordrag om «Båtbygging og skipsbygging frå gamal tid og til notid». Det vil og bli utstilling av Eide si unike samling av modellbåtar.

Det kan vanskeleg finnast ein meir sentral plass for båt- og skipsbyggingssenter enn på Halsnøy. Øya har gamal busetnad, og det finst det mange prov på. Det var her Magnus Erlingsson hadde kongsgarden sin, og her var det Augustinarmunkane bygde klosteret i høgmellomalderen. Leidangskipet – som høyrde til i kongens sjøforsvar gjennom skipreideordninga – stod i naust ved Skarvasteinane, like utanfor klostergarden. På denne øya finn ein bautaer og vikinggraver, og funnet av «Halsnøybåten» frå yngre jernalder set dette øysamfunnet inn i den europeiske kultursoga.

Halsnøymeistrane reiste og rundt som ambulerande skipsbyggingsmeistrar og bygde der høve baud seg og der oppdragsgjevarane heldt materialar, like frå Hogganvik i sør til Romsdalen i nord. Ein del av skutene vart ikkje berre bygde på Halsnøy, men også drivne herfrå, og øya utvikla slik ein eigen sjømannsstand.

Også i vår tid har skipsbygginga halde fram, rett nok med stål som byggematerialar. Verksemdene har teke steget inn i oljealderen, og båtar  har sin base her med heile verda som arbeidsfelt. Det er viktig å kjenna og ta vare på historia i farne tider, meiner Johs. G .Eide. Gjennom Eide sitt foredrag vil vi få innblikk i både kulturhistorie og samfunnsutvikling.

Vi ønskjer vel møtt til eit interessant foredrag.

Grethe Brundtland

torsdag, 01 mai 2014 09:51

HAUSTPROGRAMMET 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet startar haustsesongen 2014 med dagstur til Tønnegarden i Holmefjord den 21. august. På haustprogrammet står og  4 føredrag. Du finn heile programmet ved å klikka på tittelen ovafor. Velkomne til arrangementa våre!

Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300.

Sist redigert tirsdag, 24 juni 2014 08:35
Friday the 31st. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews