Senioruniversitetet Kvinnherad (21)

 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet arrangerer tur til Tønnegarden på Samnøy  i Fusa den 21.august. Her vil ein få innføring i bøkkarfaget, og det vil bli servert lunsj med steinomnsbakt brød og heimelaga pålegg.

Tønnegarden er med i nettverket Économusée. I Hordaland er det åtte bedrifter som er med i dette nettverket. Dette er bedrifter der handverket står i fokus.  Eit av kriteria for å bli med i Économusée- nettverket, er at handverksfaget har vore halde i hevd i mange år, gjerne i ei familiebedrift som har vore driven i fleire generasjonar. Jostein Gangstø som driv Tønnegarden i dag, er fjerde generasjon bøkkar i sin familie.

På garden i Samnøy har det vore laga tønner i hundre år, furutønner til sild. Heiltønnene som vert laga i dag, vert framleis brukte til oppbevaring av mat. No er det rogn som vert lagra i tønnene. Før kaviaren kjem på tube, har rogna lege i tønner frå Fusa, fortel Gangstø.

Économusée-tanken  er både å ta vare på handverkstradisjonar samt å utvikle nye produkt, laga etter gamle metodar og teknikkar. På Tønnegarden finn ein tradisjonelle tønner, heiltønner, halvtønner, kvartingar og åttringar, men og nye produkt som møbler, blomekassar, øyredobbar m.m. Produkta kan kjøpast på staden.

Jostein Gangstø vil syne korleis tønnene vart laga på gamle måten, og han vil lage ei tønne med det nye utstyret han har, slik at får sjå heile arbeidsprosessen frå materiale til ferdig produkt. Han vil fortelje om bøkkarfaget og svare på spørsmål.  

I tillegg til tønneproduksjon driv familien steinomnsbakeri og flisebrenneri. Det siste gir nok energi til å varme opp dei to våningshusa som er på garden samt huset som rommar tønneverkstaden, bakeriet og møtelokalet. Også desse to verksemdene vil vi få sjå og få informasjon om.

Det blir satt opp eigen buss for turen med avgang frå Husnes sentrum kl.0930.
Ferje frå Årsnes kl.1030 og ferje tilbake frå Gjermundshamn kl.1600.
Pris for reise t/r (buss og ferje), lunsj, omvising og orientering er kr.750 pr. person. Påmelding innan måndag 11.august til Grethe Brundtland,

tlf. 99 53 77 90 eller e-post: haavabak@online.no. 

Vi ønskjer alle velkommen til ein flott tur og til ein lærerik og spennande dag.

 

Sist redigert onsdag, 30 juli 2014 17:40
torsdag, 01 mai 2014 09:51

HAUSTPROGRAMMET 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet startar haustsesongen 2014 med dagstur til Tønnegarden i Holmefjord den 21. august. På haustprogrammet står og  4 føredrag. Du finn heile programmet ved å klikka på tittelen ovafor. Velkomne til arrangementa våre!

Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300.

Sist redigert tirsdag, 24 juni 2014 08:35
Thursday the 21st. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews