Senioruniversitetet Kvinnherad (26)

 

søndag, 12 april 2015 11:22

Det internasjonale Kvinnherad

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Om lag 50 nasjonalitetar er representerte i Kvinnherad. Kva utfordringar og kva muligheter gir det oss?

Dette er temaet på det opne møtet som Senioruniversitetet i Kvinnherad inviterer til i konsertsalen i Kulturskulebygget på Husnes torsdag 16. april. Møtet er eit samarbeid med det kommunale «Bli Her»-prosjektet.

Seniorrådgjevar/jurist i Integrererings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI Vest), Jens Erik Romslo, held føredrag med den litt langdryge tittelen «Innvandrerbefolkningen i kongeriket Norge – et tilbakeblikk, refleksjoner og fremtidsscenarier».

I kortform vil Romslo mellom anna snakka om innvandrarbefolkninga nasjonalt, regionalt og lokalt. Kven er dei og kor kjem dei frå? Kven er dei største innvandrargruppene?

Vidare vil han sjå på Statistisk Sentralbyrå sine prognosar for korleis innvandringa vil sjå ut i 2060. Han vil òg snakka litt om økonomi og tilskotsordningar, og kva som er viktig for intergrering av nye flyktningar.

Romslo er utdanna jurist og arbeidde i fleire år som forbrukarjurist for Forbrukarombodet og Forbrukarrådet. Dei fem siste åra har han arbeidd som seniorrådgjevar i IMDI Vest.

I tillegg til Romslo, vil Elisabeth Croles presentera «Bli Her»-prosjektet, som vart starta opp i august 2014. Croles er prosjektleiar og vil fortelja litt om arbeidet med flyktningar og arbeidsinnvandrarar i Kvinnherad, og kva utfordringar dei har i det daglege.

Det vil òg bli visning av «Kamp for livet», filmen Rumisa Karimova og Adam Waiman laga om korleis det er å koma som flyktning til Noreg og Kvinnherad. Filmen vart laga som ein del av «Bli Her»-prosjektet.

I tillegg til enkel servering, er det ope for spørsmål og innlegg frå salen. Møtet er ope for alle interesserte.

Senioruniversitetet i Kvinnherad

 

 

 

Sist redigert søndag, 12 april 2015 11:29
lørdag, 14 mars 2015 08:52

Kjærlighet og samliv i moden alder

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

  Dette er tittelen på føredrag for Senioruniversitetet i Kvinnherad  torsdag den 19. mars  2015. Vi får besøk av Frode Thuen som er psykolog og professor ved Høgskulen i Bergen. Han er ein profilert og erfaren parterapeut, samlivsforskar og skribent som opptrer ofte i ulike media, mellom anna  gjennom si vekentlege spalte i Aftenposten. Han er også ein etterspurd kurs- og foredragsholdar.

 

Om sitt føredrag seier Frode Thuen: Det er den ungdommelege kjærligheten vi vanligvis møter i media og reklame, i filmer og skjønnlitteratur - det er den som former våre forestillinger og forventinger. Men hvordan er det i moden alder? Hva er utfordringene og mulighetene - enten vi har levet et langt liv sammen, eller vi er alene, eller vi er i et nyetablert forhold?

 

Frode Thuen er ikkje berre psykolog og professor, han har skrive fleire bøker og gjeve ut musikk-CD. Med andre ord er han ein allsidig kar og dyktig til å formidla sine tankar.

 

Kvifor emne ”Kjærleik og samliv i moden alder” kan du gjerne spørja? For det fyrste er kjærleik eit grunnleggjande element i det gode forholdet til kone, kjærest, barn og venner. For det andre lever vi lengre og er friskare enn før, samlivet varer difor lengre på godt og vondt. Og for det tredje medfører moden alder ofte tap av ektefelle ved død eller andre samlivsbrot, vi står att åleine kanskje med eit savn og eit ynskje om å starta på nytt.  Eit langt liv har gjeve oss erfaringar og vi har laga oss forventningar til korleis det gode samlivet skal vera. Det kan vera nyttig og inspirerande å få ta del i Frode Thuen sine tankar omkring dette.

 

Så vel møtt

 

Svein Ingvald Opdal

Sist redigert lørdag, 14 mars 2015 08:58
torsdag, 05 februar 2015 11:45

Vårprogrammet 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet har alt starta vårsesongen 2015 med møte i Rosendal den 15. januar der Olav Kobbeltveit fortalde om Jakob Sande sitt liv og dikting for godt over 100 tilhøyrarar. Same dagen vart og årsmøtet i Kvinnherad Senioruniversitet halde, sjå referat annan stad på sida.

Heile programmet for vårsesongen finn du ved å klikka på tittelen ovanfor.
Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300 (merk likevel at «Historisk seminar» den 13. februar startar kl. 1000 og sluttar kl. 1500).

Me ønskjer alle velkomne til arrangementa våre.

Sist redigert torsdag, 05 februar 2015 17:25
torsdag, 05 februar 2015 16:37

Styret 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert torsdag, 05 mars 2015 20:57
torsdag, 05 februar 2015 15:30

Årsmøtet 2015 - Referat

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert fredag, 06 februar 2015 08:42
tirsdag, 30 desember 2014 21:14

Årsmelding 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Årsmelding for Kvinnherad Senioruniversitet – 2014.

Sist redigert mandag, 05 januar 2015 22:11
Thursday the 28th. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews