Senioruniversitetet Kvinnherad (21)

 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Dag Tuastad vitjar komande torsdag Kvinnherad Senioruniversitet. Tuastad er oppvaksen på Husnes. Han har doktorgrad i sosialantropologi og arbeider som førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Han har skrive ei lang rekke artiklar og rapportar om palestinsk politikk. Foredraget «Palestinske utfordringar» er basert på boka hans frå i år med same namn. Dette er den første boka på norsk som analyserar dei store politiske utfordringane palestinarane står overfor i dag. I arbeidet med boka har Tuastad intervjua fleire sentrale palestinske aktørar.

Palestinarane har store interne utfordringar, med tre djupe splittingar: For det første splittinga mellom flyktningar og ikkje-flyktningar. For det andre motsetninga mellom sekulære og islamittiske palestinarar. Og for det tredje, konflikten mellom Gaza og Vestbredden, med to forskjellige regjeringar. Alle desse interne motsetningane kan førast tilbake til den grunnleggjande krisen i palestinsk politikk, nemleg mangelen på legitim, politisk representasjon.  Kvifor har ikkje palestinarane lukkast med å utvikle ei samlande demokratisk leiing, og kva har dette å seie for den israelsk-palestinske konflikten? Tuastad vil gje oss ei analyse av desse forholda.

Velkommen til eit interessant og spennande foredrag.

Grethe Brundtland

torsdag, 01 mai 2014 09:51

HAUSTPROGRAMMET 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet startar haustsesongen 2014 med dagstur til Tønnegarden i Holmefjord den 21. august. På haustprogrammet står og  4 føredrag. Du finn heile programmet ved å klikka på tittelen ovafor. Velkomne til arrangementa våre!

Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300.

Sist redigert tirsdag, 24 juni 2014 08:35
Friday the 28th. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews