Senioruniversitetet Kvinnherad (25)

 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Historisk seminar: Husnes før og no – frå bondesamfunn til industrisamfunn

Under kulturfestivalen arrangerer Kvinnherad Senioruniversitet og Kvinnherad Sogelag historisk seminar i Kulturhuset på Husnes fredag 13.februar. Det blir eit spennande og informativt seminar der ein ser tilbake på utviklinga frå gamal tid fram til i dag og litt på visjonar for framtida.

Seminaret startar med foredrag av Tor Bringedal der han tar for seg «Husnessamfunnet før SØRAL». Husnessamfunnet i denne samanheng betyr Husnes sokn, med andre ord bygdene Sunde, Husnes og Bringedalsbygda. Hovudvekta i foredraget vil liggja på utviklinga etter 2. verdskrigen og fram til SØRAL- vedtaket i  1962. Men det vil og bli trekt nokre trådar lengre tilbake for å få sett husnessamfunnet inn  i ein større samanheng.  Sentrale tema:  Sunde som sentrum, Kvinnherad i bakleksa, kraftutbygging,  kommunegrenser, skuleutvikling,  frå bygdelister til politiske lister, bakgrunn for SØRAL.

Deretter vil det bli vist film tatt opp av NRK i 1964. I filmen er det korte intervju med m.a.:

Ordførar Berge Seberg          Arkitekt Erling Skorve           Familien Kepler

Torbjørn Frøystein                 Gunnar Røssland                   Alfred Blokhus

Erling Helland                        Nokre tilflytta arbeidarar

Filmen viser og tidsbilete, t.d. frå varemottak og frå interiører i butikken til Øvrevik. Vidare følgjer filmen og ein del av dagleglivet til familien Vik, og viser glimt frå skuleslutt med ungane som kjem ut av Undarheim gamle skule og frå når arbeidarane går på og av skift.

Etter ein god lunsj vil Tomas Bruvik leia panaldebatt om kva utviklinga frå bondesamfunn til industrisamfunn har hatt å seie for utviklinga på ulike samfunnssektorar. Her vil det bli innlegg frå:

Asgeir Rusten om skulesektoren

Svein Ingvald Opdal om sosiale tilhøve

Ørjan Normann om oppvekst og arbeidsforhold

Gretha Rød om arkitektur

Kent Are Kjørsvik Petterson om framtidsvisjonar

Det vil bli musikalske innslag, munnspel og piano ved Hans D. Gertz og Lars Magne Sjo, fele ved Egil Vaage.

Billettar (kr. 250) kan kjøpast på biblioteket eller på www.kulturhuset-husnes.no

Velkommen til ein triveleg og lærerik dag.

Beste helsing
Grethe Brundtland

Sist redigert torsdag, 05 februar 2015 17:19
torsdag, 05 februar 2015 11:45

Vårprogrammet 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kvinnherad Senioruniversitet har alt starta vårsesongen 2015 med møte i Rosendal den 15. januar der Olav Kobbeltveit fortalde om Jakob Sande sitt liv og dikting for godt over 100 tilhøyrarar. Same dagen vart og årsmøtet i Kvinnherad Senioruniversitet halde, sjå referat annan stad på sida.

Heile programmet for vårsesongen finn du ved å klikka på tittelen ovanfor.
Me skifter til vanleg mellom indre Kvinnherad (Rosendal) og ytre Kvinnherad (Husnes) som møtestader, men kan også ved nokre høve nytta andre stader.
Møta vert stort sett haldne mellom kl. 1100 og 1300 (merk likevel at «Historisk seminar» den 13. februar startar kl. 1000 og sluttar kl. 1500).

Me ønskjer alle velkomne til arrangementa våre.

Sist redigert torsdag, 05 februar 2015 17:25
torsdag, 05 februar 2015 16:37

Styret 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
torsdag, 05 februar 2015 15:30

Årsmøtet 2015 - Referat

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert fredag, 06 februar 2015 08:42
tirsdag, 30 desember 2014 21:14

Årsmelding 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Årsmelding for Kvinnherad Senioruniversitet – 2014.

Sist redigert mandag, 05 januar 2015 22:11
tirsdag, 30 desember 2014 21:30

REKNESKAP 2014 OG BUDSJETT 2015

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Rekneskap for 2014

Sist redigert mandag, 05 januar 2015 22:55
Friday the 27th. Designet av Ornell data
//
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews