Show ArchiveUtskrift

Voss

Voss

Kva er Senioruniversitetet Voss?

Senioruniversitetet Voss er ein ideell organisasjon basert på individuelt medlemskap av ikkje- yrkesaktive, som gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ynskjer å setja seg inn i utvalde fag og emne –utan å ta sikte på å oppnå formell kompetanse  (§ 1 i vedtektene.)  Alle kan bli medlemer. Medlemskap føreset at semesteravgift er betalt. Medlemene kjem så gratis inn på møta.  Andre er og hjarteleg velkomne og betalar då for kvart møte.  Opplegget no inneber eit foredrag, deretter  kaffi-/pratestund, og så  høve til spørsmål og drøfting.  Tidsrama er til vanleg 2 timar; kl. 12.00 – 14.00.    Kaffi/te og eit stykke wienerbrød/kringle er inkludert i semesteravgift.
   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
09.01.2019
12.00 - 14.00
«Vossavangen før 1940. Bygdesenteret veks fram.» Peder Ringdal Vossasalen, Park Hotel Vossevangen VOSS Voss
30.01.2019
12.00 - 14.00
«Baikalsjøen - er reise verd.» Otto Grahl-Nielsen Vossasalen, Park Hotel Vossevangen VOSS Voss
27.02.2019
12.00 - 14.00
«Støy og hørsel» Sigurd Solberg Vossasalen, Park Hotel Vossevangen VOSS Voss
27.03.2019
12.00 - 14.00
«Om stadnamn frå fjord til fjell.» Botolv Helleland Vossasalen, Park Hotel Vossevangen VOSS Voss
24.04.2019
12.00 - 14.00
«Klima og helse. Kva er situasjonen og kva må gjerast.» Gunnar Kvåle Vossasalen, Park Hotel Vossevangen VOSS Voss
08.05.2019
12.00 - 14.00
«Vangen si framtid..» Elisabeth Lillegraven Vossasalen, Park Hotel Vossevangen VOSS Voss

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Sunday the 16th. Designet av Ornell data